به اطلاع کلیه مشترکین سرویس های وابسته به سرورهای ایران کدباس می رسانیم دسترسی به این سرویس ها حداکثر به مدت 5 ساعت  در تاریخ 3 دی ماه 1396  از ساعت 11 الی 16:10 به منظور تغییرات در پورت های شبکه با اختلال همراه می باشد. این تغییرات هیچ گونه ریسک امنیتی در زمینه اطلاعات شما نخواهد داشت.

از همکاری شما سپاس گذاریم.
Thursday, December 21, 2017

« برگشت