هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
CA-307 اطلاعات php
DE-406 اطلاعات php
DE-408 اطلاعات php
EU DirectAdmin اطلاعات php
FR-111 اطلاعات php
FR-112 اطلاعات php
FR-113 اطلاعات php
FR-116 اطلاعات php
IR cPanel اطلاعات php
IR DirectAdmin اطلاعات php
IR-602 اطلاعات php
IR-604 اطلاعات php
PL-702 اطلاعات php
PL-703 اطلاعات php
UK-204 اطلاعات php
US-502 اطلاعات php