Dec 24th انتقال سرور s20 به دیتاسنتر استراسبورگ فرانسه

با توجه به مشکلات یک ماه گذشته s20 و اقدامات صورت گرفته در راستای حل این مشکلات متاسافانه شاهد تداوم مسئله بوده ایم به همین منظور در جهت رفع قطعی مشکل اقدام به تهیه سه سرور جدید از دیتاسنتر ... Ler Mais »